• Startsida

Fönsterbyte

I mitten av april så kommer det planerade fönsterbytet starta och här kommer information till er medlemmar angående detta. Styrelsen har handlat upp en entreprenör som heter Svea Fönster för detta.
 
Tidplanen är som följer:
-          De etablerar sig på plats vecka 14 och då kommer även leverans av fönster
            till första etappen. När fönster levereras så kommer de att lastas av vid
            respektive hus på garageuppfarten så var varsamma på att ha bilen på
            uppfarten så att de inte lastar av fönster bakom er bil.
-          Etapp 1 avser hus 60-84 och pågår från och med vecka 15 tom vecka 18.
           Fönsterleverans för etapp 1 är vecka 14.
-          Etapp 2 avser hus 86-104 och pågår från och med vecka 18 tom vecka 20.
           Fönsterleverans för etapp 2 är vecka 17.
-          Etapp 3 avser hus 106-134 och pågår från och med vecka 20 tom vecka 24.
           Fönsterleverans för etapp 3 är vecka 20.
-          Etapp 4 avser hus 136-156 och pågår från och med vecka 24 tom vecka 26.
           Fönsterleverans för etapp 4 är vecka 23.
-          Etapp 5 avser hus 158-176 och pågår från och med vecka 27 tom vecka 29.
           Fönsterleverans för etapp 5 är vecka 26.
-          Etapp 6 avser hus 178-192 och pågår från och med vecka 29 tom vecka 31.
           Fönsterleverans för etapp 6 är vecka 27.
 
De kommer sedan att avetablera under vecka 31-32 för att i slutet av vecka 32 vara helt klara. Entreprenörens ordinarie arbetstid är 07.00 – 18.00.
 
Under fönsterbytet så kommer de att ställa upp sopcontainers inom området för att slänga förpackningsmaterial och de gamla fönstren. Containers kommer ställas upp på gemensamma gräsytor så att de inte är i vägen.
 
En vecka innan respektive hus ska åtgärdas så kommer ni få sms om detta och med vilken dag det blir och för att det systemet ska kunna fungera så måste samtliga maila till styrelsen@ramsjoasen.se med era mobiltelefonnummer och e-postadress. Skriv husnr., namn och mobiltelefonnummer samt e-postadress i mailet. Vi behöver ha in dessa senast i slutet av mars.
 
Inför att just ert hus ska åtgärdas så behöver ni lämna ut er nyckel om ni inte är hemma. Entreprenörens platschef kommer finnas på plats i kvartersgården för detta. Vi återkommer om tidpunkter för detta. För etapp 1 så kommer styrelsen att samla in nycklar och entreprenören för resterande etapper.
 
Då entreprenören kommer ha kvartersgården som kontor och fika/matrum så kommer det inte gå att boka lokalen under perioden från och med vecka 14 till och med vecka 32.
 
Vi kommer att skicka ut en beskrivning till samtliga och där entreprenören kommer beskriva vad de vill att vi plockar undan runt fönster. Det de sagt så här långt är att det på altan ska vara fritt från möbler så att de kan komma åt och montera fönsterbleck. Allt fönstermontaget kommer dock att ske inifrån.
De kommer städa efter sig men inte någon finstädning så det kan hända att vi själva får köra en sväng med dammsugaren efter att de är klara i det enskilda huset.
 
Vi vill också informera om att de smala fönstren i kök, i envåningshusen, inte kommer ha vädringsfunktion som de andra fönstren. De kommer att kunna ställas upp för vädring men på beslag som vi har idag. Övriga fönster har vädringsfunktion genom att man vippar fönstret i överkant. Orsaken till att just de fönstren får annan vädringsfunktion är att de inte gick att få med samma är pga att de är för smala.
 
Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen@ramsjoasen.se
Kontakt till entreprenören är: 020-90 50 00 samt info@sveafonster.se
Vi kommer återkomma med kontaktuppgift till den som blir platschef.
 
Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

-

Senaste nyheter