• Att äga en bostadsrätt

Att äga bostadsrätt

Allmänt

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte bara nyttjanderätten av din bostad med all dess utrustning, som du själv ansvarar för, utan också medlemskap i bostadsrättsföreningen med vilket följer både rättigheter och skyldigheter.

Om du är ny som bostadsrättsägare, ny i föreningen eller förut inte tänkt på vad det innebär att äga en bostadsrätt föreslår vi att du läser igenom dessa sidor. De är viktiga både för dig själv och dina grannar i föreningen.

 

Nyttjanderätt

Som bostadsrättsägare äger du nyttjanderätten till din bostad. Du får nyttja din bostad endast på det sätt som föreningens stadgar medger – det vill säga till bostad. Du får inte upplåta din bostad till annan verksamhet och du får inte utan tillåtelse hyra ut den i andra hand. Du kan förverka din nyttjanderätt genom att på olika vis bryta mot föreningens stadgar, exempelvis genom att inte betala din avgift eller störa dina grannar. Då förlorar du din nyttjanderätt oh ditt medlemsskap i föreningen och bostaden går till försäljning.

 

Medlemsskap

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars medlemmar är bostadsrättsägarna. Styrelsen väljs av medlemmarna och styrelsen företräder dem.

 

Bostadsrätten

Som bostadsrättsägare äger du bostadens inventarier samt ytskikt och tätskikt. Detta innebär att det är ditt ansvar att underhålla dessa delar. Föreningen, det vill säga samtliga medlemmar gemensamt, äger bjälklag, ledningar för el och värme samt rör för vatten och avlopp. Däremot kan du som enskild medlem bli ekonomiskt ansvarig för skador på dessa delar av fastigheten om de beror på din oaktsamhet eller om du på något annat vis inte varit tillräckligt ansvarsfull.

 

Bostadsrättslagen

Om du vill ha mer information om din bostadsrätt och vad det innebär att äga en sådan vill vi hänvisa till Bostadsrättslagen.