Bostadsrättslag (1991:614)

Bostadsrättslagen anger de juridiska ramarna för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar, bostadsrättsägarna. Bostadsrättslagen består av tio kapitel som var för sig avhandlar de angelägenheter som berör föreningarna och dess medlemmar.

Bostadsrättslagen kompletterar Jordabalken som huvudsakligen anger de juridiska ramarna för enskilda fastighetsägare. En bostadsrättsförening har ingen enskild fastighetsägare eftersom alla medlemmar tillsammans äger fastigheten eller fastigheterna.

Det sjunde kapitlet är oftast det viktigaste för en etablerad bostadsrättsförening, som exempelvis BRF Ramsjöåsen. Kapitel sju avhandlar "bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter" och handlar egentligen om förhållandet mellan den enskilde medlemmen och föreningen samt alla dess medlemmar. Förhållandet kan i princip sammanfattas enligt: föreningen ska hålla fastigheterna och marken i gott skick medan medlemmen ska hålla sin bostad, inom trossbottnen, i gott skick.

Bostadsrättslagen, SFS 1991:614