Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar, det vill säga våra 66 fastigheter, kvarterslokal, garagebyggnad, grönområden och lekparker. Månadsavgiften motsvarar dels andelens storlek och dels kostnaderna för att förvalta föreningens tillgångar och egendomar. På så vis är det vårt gemensamma ansvar att vara varsamma med våra fastigheter och samtidigt hålla kostnaderna nere.

 

Nedan följer rekommendationer för alla medlemmar: 

 

Underhåll den egna bostaden väl. Utför renoveringar omsorgsfullt. Låt i princip alltid fackmän utföra dem. Detta är viktigt inte minst med tanke på att du som enskild medlem kan bli ensam kostnadsansvarig för skador på fastigheten om de beror på din oaktsamhet eller om du på annat sätt inte visat tillräckligt ansvar.

 

Meddela alltid föreningen innan du avser renovera våturymmen. Vattenskador, som oftast beror på otillräckligt eller otillbörligt underhållna våtutrymmen, är enormt kostsamma att åtgärda både för föreningen och de enskilda medlemmarna.

 

Låt denna omsorg också gälla alla gemensamma utrymmen.

 

Om ovan rekommendationer följs innebär detta inte bara begränsade kostnader för föreningen, utan också trivsel bland medlemmarna och minimal irritation bland desamma.