Hänsyn och grannsämja

Allmänt

I en stor förening med många medlemmar uppstår lätt konflikter mellan grannar med anledning av störningar i form av buller eller andra ljudolägenheter. Dessa störningar kan bero på många olika saker men omfattande renoveringsarbeten och hög musik är de vanligaste formerna av störningar.

Men det finns sätt att göra störningsmomenten så lindriga som möjligt och sätt att i möjligaste mån undvika konflikter.

 

Lindra störningsmoment

Fest

Informera dina grannar om att du ska ha fest och att hög musik kan komma att spelas.

 

Renoveringsarbeten

Informera dina grannar om att du planerar renoveringsarbeten.Tänk på att du kan ha grannar med oregelbundna arbetstider och annat varför du måste reducera allt buller till ett minimum.

Var förnuftig och visa hänsyn!

 

Hantera störningar och konflikter

Förståelse: Renoveringsarbete måste utföras emellanåt och det tar tid. Vi är alla i olika faser av våra liv, vi har olika arbetstider och andra villkor och det lämnar olika ljudspår i omgivningen.

Personlig kontakt: Upplever du störningar från din granne som inte kan hanteras enligt ovan sök då personligen upp din granne och informera om detta. Försök gemensamt hitta en lösning på problemet. Du kanske måste göra detta mer än en gång.

Föreningen: Om personlig kontakt inte löser problemet tillfredsställande bör du informera föreningen om vad som pågår. Du kan ringa eller besöka någon i styrelsen, mejla eller ringa. Föreningen meddelar då skriftligt den störande grannen om de regler som gäller.

Styrelsen: Är störningar mycket svårartade och inga av ovan nämnda lösningar fungerar måste ärendet tas upp i styrelsen.