Rättigheter och skyldigheter

Allmänt

De rättigheter och skyldigheter som följer med ditt medlemskap i föreningen anges i första hand i föreningens stadgar. Till grund för föreningens stadgar finns Jordabalken och bostadsrättslagen som har paragrafer som reglerar de rättigheter och skyldigheter medlemmen har gentemot föreningen och medlemmarna emellan.

 

Rättigheter

Medlemmen har rätt använda sig av föreningslokalen.

Medlemmen har rätt att använda sig av föreningens tomtmark på ett ansvarsfullt sätt och har tillgång till föreningens utomhusutrustning som trädgårdsmöbler, lekparker med mera.

 

Skyldigheter

Medlemmen ska betala sin avgift.

Medlemmen ska betala rätt summa i förskott (det vill säga senast den sista månaden före)

Medlemmen ska betala sin avgift på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilken medlem som har betalat. Använder du de utskickade avierna löser sig detta av sig själv. Betalar du på annat sätt är det bra att ange ditt lägenhetsnummer eller ditt namn och din adress.

Medlemmen ska iaktta "ordning, sundhet och skick", vilket anges både i föreningsstadgarna och i ovannämnda lagar. Detta betyder att medlemmen inte får störa sina grannar. Detta innebär exempelvis att nedskräpning eller nedsmutsning inte får ske och att varsamhet måste iakttas med våra hus och vår tomtmark.

Medlemmen får inte vidta sådana åtgärder som påverkar fastigheterna på något sätt utan att få styrelsens tillåtelse.

Medlemmen ska genom de kanaler föreningen har, det vill säga hemsidan, nyhetsbrev, brev, information i brevlådorna eller genom kontakt med styrelsen, hålla sig informerad om föreningens verksamhet.