• För mäklare

Får vi nya medlemmar?

För mäklare och mäklarassistenter har vi här samlat den information som vi ofta får frågor om inför och under försäljningar av bostadsrätterna i vårt område. Vi hoppas att detta på ett enkelt sätt ska ge er svar på de frågor ni har för att försäljningar i vårt område ska gå smidigt för såväl befintliga som nya medlemmar. För frågor som inte besvaras här ber vi er att kontakta styrelsen via brframsjoasen@gmail.com

OBS denna sida är under uppbyggnad. Eventuella fel och brister kan uppstå under denna process.

Fastigheterna
Föreningen bildades år 1985 och består av 66 st bostadsrättshus samt en kvarterslokal. Husen byggdes 1985.


Gemensamma ytor och utrymmen
I BRF Ramsjöåsen finns gott om ytor för alla medlemmar. Ytor som vi tillsammans ansvarar för.  Vi har flera grönytor i området varav en nyttjas som fotbollsplan om sommaren. Vi har två lite mindre lekplatser och en stor lekplats med lekutrustning och sittplatser. Det finns även en backe med möjlighet till belysning som nyttjas för pulkåkning vintertid.

Vår gemensamma föreningslokal även kallad "kvarterslokalen" står i mitten av vårt område och har en plattsatt uteplats med grill och sittmöbler. Kvarterslokalen kan nyttjas av samtliga av föreningens medlemmar. Lokalen rymmer ca 20 personer. Under 2019 kommer kvarterslokalen att genomgå en uppfräschning.

Föreningen har andel i samfällighet som ger tillgång till badplats vid Långsjön med badbrygga. 
 
TV, telefoni och bredband
Samtliga fastigheter har tillgång till ett grundutbud av TV-kanaler via det analoga nätet. I vår förening finns öppen fiber indraget i fastigheterna sedan 2015. Medlemmarna tecknar avtal med valfri leverantör som kan erbjuda olika lösningar för TV, bredband och telefoni. 
 
Parkering av fordon
I anslutning till respektive fastighet finns carport och uppfart för fri parkering. För våra medlemmars gäster finns ett antal gästparkeringar för totalt ca 15 fordon. Parkering som sker utanför avsedda platser vid respektive fastighet eller gästparkeringarna är ej tillåten annat än vid i- och urlastning. Detta för att säkerställa framkomligheten för såväl de boende som för blåljuspersonal.
Ett antal medlemmar har under åren valt att utrusta carporten med dörr. Eventuella dörrar är därmed ej föreningens ansvar utan faller på respektive bostadsrättshavare.
 
Renovering och underhåll av föreningen

2001/02: Målning av fasad och fönster på alla hus
2006/07: Lekplats och grillplats för föreningens medlemmar anlagd
2008/09: Renovering (ommålning) av fönster
2012/14: Ommålning av fasader
2015: Fiber indraget
2015: Ommålning av samtliga hus

2018: Byte av entre- och förrådsdörrar i samtliga lgh, inklusive låsbyten.
2018: Besiktning av tak utvändigt och invändigt.
2018/19: Rengöring, byte av eventuella skadade takpannor samt försegling av samtliga tak.
2019: Byte av altandörrar i samtliga lgh.
2022: Utbyte av fönster i samtliga lgh


Föreningens senaste underhållsplan upprättades 2019.
Föreningens senaste energideklaration genomfördes 2019.

Föreningen har ej fastighetsskötare. Vid behov anlitas externa aktörer av styrelsen.

Renovering och underhåll av medlemmar
Medlemmen ansvarar för att renoveringar i fastigheten sker på fackmannamässigt sätt. Bostadsrättshavaren skall söka tillstånd av styrelsen före väsentlig förändring i lägenheten. Detta kan avse
exempelvis ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, ventilation, el eller annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Medlemmen skall ansöka om tillstånd för ut-, om- eller nybyggnad som skall ske utanpå/utanför fastigheten (exempelvis gällande altan eller carport). Medlemmen ansvarar själv för att undersöka krav om samt ansökan av bygglov för desamma.

Medlemmarna ansvarar för att sköta om och underhålla såväl fastighet som trädgård i anslutning till lägenheten.
 
Avgifter
Föreningens medlemmar debiteras en månatlig avgift för drift och skötsel av vår fastighet. Denna avgift baseras på kvadratmeter och skiljer därmed något mellan de tre olika hustyper som finns i vår förening. I månadsavgiften ingår grundutbud av kabel-TV.

Föreningen debiterar bostadsrättsinnehavaren 1% av basbeloppet för varje pantmeddelande (2019: 465 kr) samt att köparen debiteras 2,5% av basbeloppet i överlåtelseavgift (2019: 1163 kr).
Avgifter för värme, vatten samt sopsortering debiteras separat enligt förbrukning och storlek på sopkärl.

El
Elnätet ägs av Upplands Energi. Medlemmar tecknar egna avtal för el med valfri leverantör.

Uppvärmning och vatten
I respektive hus finns en frånluftvärmepump med vattenburen uppvärmning av huset samt varmvatten. Värmepumpen ägs av föreningen som också ombesörjer eventuella reparationer. Rutinmässig skötsel och underhåll av värmepumpen sköts av respektive medlem. 
I dagsläget är husen utrustade med en vattenavhärdare som reglerar vattnets hårdhet. Dessa kommer under 2019 att avlägsnas då de ej längre behövs. I samliga hus finns även en vattenmätare som läses av årligen.

Medlemmarna debiteras separat enligt egen förbrukning.

Sophantering
I föreningen tillämpas sopsortering för brännbart samt komposterbart. Medlemmen kan beställa ett större kärl om så önskas. Närheten till återvinningscentralen möjliggör ytterligare sopsortering vilket uppmuntras. 
Sophanteringen debiteras separat och baseras på storleken på kärlen.
 
Ägande
Det är tillåtet att dela ägarskapet i föreningen.  Den minsta andelen ägande är 10 % och den stadigvarande boende i lägenheten bör äga störst andel. Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.

Andrahandsuthyrning
Föreningen följer hyresnämndens rekommendationer för andrahandsuthyrning. Den som önskar hyra ut i andrahand måste först ansöka om detta hos styrelsen och få ansökan godkänd. 
 
Förvaltning
Föreningen har anlitat en extern aktör för den ekonomiska förvaltningen. I dagsläget sköts detta av Simpleko AB.
 
Försäkring
Genom föreningens försäkring finns det ett gemensamt bostadsrättstillägg.

Senaste uppdatering av innehåll: 2022-05-09
Denna del av sidan är under uppbyggnad och kan komma att förändras samt innehålla tillfälliga fel.