• Startsida

En bostadsrättsförening i Björklinge strax norr om Uppsala

Fastigheterna i vår förening byggdes 1985 av Diös Bygg AB efter ritningar av NOARK Arkitekter. Området är en tidigare grustäkt som avslutats och fyllts igen med jord- och grusmassor. Vårt grupphusområde består av 66 st fristående småhus, en kvartersgård samt en garagebyggnad/förråd.

Aktuellt

Medlemsöppet

Sista torsdagen varje månad är medlemmarna välkomna till kvarterslokalen. Då finns möjlighet att prata med styrelsemedlemmar, diskutera aktuella frågor och fika.

Vi träffas mellan 19.00-21.00.

------

Uppdatering av hemsidan.
Styrelsen har alltid möte andra tisdagen varje månad. Efter mötet sker en uppdatering med aktuell info till medlemmarna.

------
Viktiga dagar i föreningen.

Städdag - höst sker alltid första helgen i september.
Medlemsmöte höst sker i mitten av oktober.
Städdag - vår sker alltid första helgen i maj.
Medlemsmöte vår sker första veckan i mars.

--------
Grannsamverkan

Målet med grannsamverkan är bland annat att öka tryggheten i föreningen. Vill du vara med och hjälpa föreningen? 
Kontakta styrelsen per mail: styrelsen@ramsjoasen.se


--------
Som vanligt är alla välkomna att kontakta styrelsen om en undrar något!


Väl mött
/Styrelsen

Nyheter

2020

Från och med januari kommer Simpleko ta över som ekonomisk förvaltare efter RB Fastighetsägare. Vi kommer framöver få endast en hyreavi per månad. Se mer info här: Simpleko.

Läs hela inlägget »

Inom en snar framtid kommer en rensning ske av de dagvattenbrunnar som föreningen ansvarar för. 

Läs hela inlägget »

På grund av vissa fabrikationsfel som uppkommit med dörrhandtagen så kommer föreningen att byta ut dörrhandtagen till ytterdörr och altandörr. Styrelsen kommer med mer info framöver när detta ska ske.

Läs hela inlägget »

Under hösten har det skett ombyggnation av kvarterslokalen. Målning och ny interiör har skett. Framöver kommer även uteplatsen förbättras samt en mer handikappanpassad ingång att byggas.

Läs hela inlägget »

Om ni funderar på att renovera badrummet så vill vi att ni kontaktar styrelsen innan. Styrelsen kan ge medlemmen tips på auktoriserade entrepenörer som vi haft goda erfarenheter från. Dessutom har vi planer på att dra om vattenledningar i vissa hus och kan då samtidigt genomföra det arbetet.

Läs hela inlägget »

Den sittande styrelsen vill att föreningen ska fortsätta ha en god ekonomi och att våra medlemmar ska trivas. Därför väljer vi att göra långsiktiga investeringar i föreningen. Tack vare att vi bytt ut belysningen, investerat i nya luftvärmepannor med god service så har vi minskat föreningens utgifter avsevärt.

Inför framtiden kommer vi att göra investeringar i att förbättra våra vattenledningar i tvåvåningshusen. Mer information kommer när beslut fattats.

Läs hela inlägget »

Stort tack!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Anita och Birgitta för deras jobb med att dela ut lägenhetspärmar och deras gedigna arbete med att samtala med medlemmarna i föreningen. 

Tack även till er medlemmar som kommit med värdefulla tankar och ideér om hur vi kan utveckla vår förening. Styrelsen har tagit till sig av goda förslag till förbättring.

Läs hela inlägget »

Nu har föreningen en alldeles egen boulebana. Efter önskemål från flera medlemmar tog styrelsen beslut om att göra om den gamla gungplatsen bredvid kvarteslokalen till en boulebana.

Nu är den färdigställd och det är fritt fram för medlemmarna att spela.

Läs hela inlägget »

Lördagen den 5 september kommer vi ha städdag. Samtliga medlemmar är välkomna till kvarterslokalen kl. 10.00. Mer info kommer i brevlådan framöver.

Läs hela inlägget »

Det är viktigt att man som medlem byter filter till luftintaget ca fyra ggr per år. Behöver du byta så kan du kontakta Kjell (hus 78) via mail: kjelle.sundberg@gmail.com

Vi kommer även ta med filter till medlemmarna på städdagen.

Läs hela inlägget »

Styrelsen har beslutat om nytt förhållningssätt i samband med övelåtelse/försäljning. Föreningen kommer besikta lägenheten för att förekomma eventuella framtida utgifter som kan åläggas föreningen. Finns det brister som ligger på läghetsinehavarens ansvar behöver dessa åtgärdas före överlåtelsen sker.

Läs hela inlägget »

På grund av Corona kommer vi senarelägga årsstämman till onsdagen den 27 maj. Dessutom så har vi flyttat fram städdagen till lördagen den 23 maj. Vi återkommer med mer info inför dessa datum.

Läs hela inlägget »

Nu har vi genomfört en comfortkoll i våra hus. Vi kommer kontakta enskilda medlemmar vid större behov av åtgärder. Däremot kan många medlemmar redan nu förbättra sina hushåll genom att köpa in läckageskydd till samtliga vitvaror i köket. En enkel försäkring på att upptäcka eventuella läckage bakom vitvarorna.

Läs hela inlägget »

Ni är varmt välkomna på medlemsmöte i föreningslokalen torsdagen den 12 mars kl. 19.00

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 25 mars kommer det att ske ett informationsmöte hos Polisen kring Grannsamverkan. Mötet är mellan 18.00-21.00. Vill man åka ner tillsammans med fler från föreningen så kan man kontakta suppleant Birgitta Smårs Höglund via mail: birgittas.hoglund@telia.com

Läs hela inlägget »