• Startsida

En bostadsrättsförening i Björklinge strax norr om Uppsala

Fastigheterna i vår förening byggdes 1985 av Diös Bygg AB efter ritningar av NOARK Arkitekter. Området är en tidigare grustäkt som avslutats och fyllts igen med jord- och grusmassor. Vårt grupphusområde består av 66 st fristående småhus, en kvartersgård samt en garagebyggnad/förråd.

Aktuellt

Medlemsöppet

Sista torsdagen varje månad är medlemmarna välkomna till kvarterslokalen. Då finns möjlighet att prata med styrelsemedlemmar, diskutera aktuella frågor och fika.

Vi träffas mellan 19.00-21.00.

------

Uppdatering av hemsidan.
Styrelsen har alltid möte andra tisdagen varje månad. Efter mötet sker en uppdatering med aktuell info till medlemmarna.

------
Viktiga dagar i föreningen.

Städdag - höst sker alltid första helgen i september.
Medlemsmöte höst sker i mitten av oktober.
Städdag - vår sker alltid första helgen i maj.
Medlemsmöte vår sker första veckan i mars.

--------
Grannsamverkan

Målet med grannsamverkan är bland annat att öka tryggheten i föreningen. Vill du vara med och hjälpa föreningen? 
Kontakta styrelsen per mail: styrelsen@ramsjoasen.se


--------
Som vanligt är alla välkomna att kontakta styrelsen om en undrar något!


Väl mött
/Styrelsen

Nyheter

2022

Fönsterbytet
 
Fönsterbytet är som alla vet försenat. Förseningen beror på flera saker. Man kan väl säga som så att det som kan gå fel har också gått fel i vårt fönsterbytesprojekt.
Dels så har fönsterleverantören tillverkat och levererat fönster av en typ fel, dels så har vår entreprenör beställt fönster av en annan typ fel och slutligen så hamnade firman vi har kontrakt med i tvist med den montagefirma de anlitat. Allt detta har fördröjt entreprenaden med ca 10 veckor.

Etapp 1 innehöll en hel del fel som noterades vid den besiktning som har gjorts. De har avhjälpts till en viss del men det finns fortfarande fel kvar att rätta till.
Svea Fönster som vi har kontrakt med har anlitat en ny montagefirma som har påbörjat sitt arbete sedan en vecka och de jobbar på enligt den tidplan som vi bifogar här. Så här långt ser det ut som att de utför ett bra jobb.
 
Nya tidplanen
Etapp        Husnummer       Tid
Etapp 2     86-104                  Vecka 27-29
Etapp 3    106-134                 Vecka 30-33
Etapp 4    136-156                 Vecka 34-36
Etapp 5    158-176                 Vecka 37-39
Etapp 6    178-192                 Vecka 40-42
Avetablering Vecka 43
 
Varje hus kommer besiktas efter utfört arbete. Det kan dock vara lite osäkert när besiktning kan göras nu under semesterperioden i juli och till början av augusti.
Det som vi tidigare meddelat om att avisering kommer ske via sms är nu ändrat. Avisering sker via en ”lapp” i brevlådan.
 
Är det några frågor så kontakta styrelsen på styrelsen@ramsjoasen.se
 
Vänliga sommarhälsningar
//Styrelsen Brf Ramsjöåsen

Läs hela inlägget »

I mitten av april så kommer det planerade fönsterbytet starta och här kommer information till er medlemmar angående detta. Styrelsen har handlat upp en entreprenör som heter Svea Fönster för detta.
 
Tidplanen är som följer:
-          De etablerar sig på plats vecka 14 och då kommer även leverans av fönster
            till första etappen. När fönster levereras så kommer de att lastas av vid
            respektive hus på garageuppfarten så var varsamma på att ha bilen på
            uppfarten så att de inte lastar av fönster bakom er bil.
-          Etapp 1 avser hus 60-84 och pågår från och med vecka 15 tom vecka 18.
           Fönsterleverans för etapp 1 är vecka 14.
-          Etapp 2 avser hus 86-104 och pågår från och med vecka 18 tom vecka 20.
           Fönsterleverans för etapp 2 är vecka 17.
-          Etapp 3 avser hus 106-134 och pågår från och med vecka 20 tom vecka 24.
           Fönsterleverans för etapp 3 är vecka 20.
-          Etapp 4 avser hus 136-156 och pågår från och med vecka 24 tom vecka 26.
           Fönsterleverans för etapp 4 är vecka 23.
-          Etapp 5 avser hus 158-176 och pågår från och med vecka 27 tom vecka 29.
           Fönsterleverans för etapp 5 är vecka 26.
-          Etapp 6 avser hus 178-192 och pågår från och med vecka 29 tom vecka 31.
           Fönsterleverans för etapp 6 är vecka 27.
 
De kommer sedan att avetablera under vecka 31-32 för att i slutet av vecka 32 vara helt klara. Entreprenörens ordinarie arbetstid är 07.00 – 18.00.
 
Under fönsterbytet så kommer de att ställa upp sopcontainers inom området för att slänga förpackningsmaterial och de gamla fönstren. Containers kommer ställas upp på gemensamma gräsytor så att de inte är i vägen.
 
En vecka innan respektive hus ska åtgärdas så kommer ni få sms om detta och med vilken dag det blir och för att det systemet ska kunna fungera så måste samtliga maila till styrelsen@ramsjoasen.se med era mobiltelefonnummer och e-postadress. Skriv husnr., namn och mobiltelefonnummer samt e-postadress i mailet. Vi behöver ha in dessa senast i slutet av mars.
 
Inför att just ert hus ska åtgärdas så behöver ni lämna ut er nyckel om ni inte är hemma. Entreprenörens platschef kommer finnas på plats i kvartersgården för detta. Vi återkommer om tidpunkter för detta. För etapp 1 så kommer styrelsen att samla in nycklar och entreprenören för resterande etapper.
 
Då entreprenören kommer ha kvartersgården som kontor och fika/matrum så kommer det inte gå att boka lokalen under perioden från och med vecka 14 till och med vecka 32.
 
Vi kommer att skicka ut en beskrivning till samtliga och där entreprenören kommer beskriva vad de vill att vi plockar undan runt fönster. Det de sagt så här långt är att det på altan ska vara fritt från möbler så att de kan komma åt och montera fönsterbleck. Allt fönstermontaget kommer dock att ske inifrån.
De kommer städa efter sig men inte någon finstädning så det kan hända att vi själva får köra en sväng med dammsugaren efter att de är klara i det enskilda huset.
 
Vi vill också informera om att de smala fönstren i kök, i envåningshusen, inte kommer ha vädringsfunktion som de andra fönstren. De kommer att kunna ställas upp för vädring men på beslag som vi har idag. Övriga fönster har vädringsfunktion genom att man vippar fönstret i överkant. Orsaken till att just de fönstren får annan vädringsfunktion är att de inte gick att få med samma är pga att de är för smala.
 
Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen@ramsjoasen.se
Kontakt till entreprenören är: 020-90 50 00 samt info@sveafonster.se
Vi kommer återkomma med kontaktuppgift till den som blir platschef.
 
Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Brf Ramsjöåsen Kalendarium 2022

Januari
17/1     Ventilationsregöring och luftflödesmätning pågår
27/1     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


Februari
8/2        Styrelsemöte
24/2     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås
28/2     Senaste dag för inlämnande av motioner till årsstämma


Mars
8/3       Styrelsemöte
24/3    Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås
27/3     Sista dag för utskick kallelse till årsstämma


April
12/4     Styrelsemöte
27/4     Årsstämma
Under april kommer detaljerad plan för fönsterbyte att tas fram samt besikning av yttre miljö med framtagande av åtgärdsförslag, mer info kommer senare.


Maj
7/5       Städdag
10/5     Styrelsemöte


Juni
14/6     Styrelsemöte
30/6     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


Augusti
9/8       Styrelsemöte
25/8     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


September
13/9     Styrelsemöte
25/8     


Oktober
11/10     Styrelsemöte
27/10     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


November
8/11       Styrelsemöte
24/11     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås   


December
13/12     Styrelsemöte

 

Läs hela inlägget »