• Startsida

En bostadsrättsförening i Björklinge strax norr om Uppsala

Fastigheterna i vår förening byggdes 1985 av Diös Bygg AB efter ritningar av NOARK Arkitekter. Området är en tidigare grustäkt som avslutats och fyllts igen med jord- och grusmassor. Vårt grupphusområde består av 66 st fristående småhus, en kvartersgård samt en garagebyggnad/förråd.

Aktuellt

Medlemsöppet

Sista torsdagen varje månad är medlemmarna välkomna till kvarterslokalen. Då finns möjlighet att prata med styrelsemedlemmar, diskutera aktuella frågor och fika.

Vi träffas mellan 19.00-21.00.

------

Uppdatering av hemsidan.
Styrelsen har alltid möte andra tisdagen varje månad. Efter mötet sker en uppdatering med aktuell info till medlemmarna.

------
Viktiga dagar i föreningen.

Städdag - höst sker alltid första helgen i september.
Medlemsmöte höst sker i mitten av oktober.
Städdag - vår sker alltid första helgen i maj.
Medlemsmöte vår sker första veckan i mars.

--------
Grannsamverkan

Målet med grannsamverkan är bland annat att öka tryggheten i föreningen. Vill du vara med och hjälpa föreningen? 
Kontakta styrelsen per mail: styrelsen@ramsjoasen.se


--------
Som vanligt är alla välkomna att kontakta styrelsen om en undrar något!


Väl mött
/Styrelsen

Nyheter

2022 > 01

Brf Ramsjöåsen Kalendarium 2022

Januari
17/1     Ventilationsregöring och luftflödesmätning pågår
27/1     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


Februari
8/2        Styrelsemöte
24/2     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås
28/2     Senaste dag för inlämnande av motioner till årsstämma


Mars
8/3       Styrelsemöte
24/3    Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås
27/3     Sista dag för utskick kallelse till årsstämma


April
12/4     Styrelsemöte
27/4     Årsstämma
Under april kommer detaljerad plan för fönsterbyte att tas fram samt besikning av yttre miljö med framtagande av åtgärdsförslag, mer info kommer senare.


Maj
7/5       Städdag
10/5     Styrelsemöte


Juni
14/6     Styrelsemöte
30/6     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


Augusti
9/8       Styrelsemöte
25/8     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


September
13/9     Styrelsemöte
25/8     


Oktober
11/10     Styrelsemöte
27/10     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås


November
8/11       Styrelsemöte
24/11     Lokalen öppen 19.00-21.00 för medlemmar att träffa del av styrelse och ställa frågor eller endast för att ta en kopp kaffe och umgås   


December
13/12     Styrelsemöte

 

Läs hela inlägget »