• Startsida

En bostadsrättsförening i Björklinge strax norr om Uppsala

Fastigheterna i vår förening byggdes 1985 av Diös Bygg AB efter ritningar av NOARK Arkitekter. Området är en tidigare grustäkt som avslutats och fyllts igen med jord- och grusmassor. Vårt grupphusområde består av 66 st fristående småhus, en kvartersgård samt en garagebyggnad/förråd.

Aktuellt

Medlemsöppet

Sista torsdagen varje månad är medlemmarna välkomna till kvarterslokalen. Då finns möjlighet att prata med styrelsemedlemmar, diskutera aktuella frågor och fika.

Vi träffas mellan 19.00-21.00.

------

Uppdatering av hemsidan.
Styrelsen har alltid möte andra tisdagen varje månad. Efter mötet sker en uppdatering med aktuell info till medlemmarna.

------
Viktiga dagar i föreningen.

Städdag - höst sker alltid första helgen i september.
Medlemsmöte höst sker i mitten av oktober.
Städdag - vår sker alltid första helgen i maj.
Medlemsmöte vår sker första veckan i mars.

--------
Grannsamverkan

Målet med grannsamverkan är bland annat att öka tryggheten i föreningen. Vill du vara med och hjälpa föreningen? 
Kontakta styrelsen per mail: styrelsen@ramsjoasen.se


--------
Som vanligt är alla välkomna att kontakta styrelsen om en undrar något!


Väl mött
/Styrelsen

Nyheter

2022 > 07

Fönsterbytet
 
Fönsterbytet är som alla vet försenat. Förseningen beror på flera saker. Man kan väl säga som så att det som kan gå fel har också gått fel i vårt fönsterbytesprojekt.
Dels så har fönsterleverantören tillverkat och levererat fönster av en typ fel, dels så har vår entreprenör beställt fönster av en annan typ fel och slutligen så hamnade firman vi har kontrakt med i tvist med den montagefirma de anlitat. Allt detta har fördröjt entreprenaden med ca 10 veckor.

Etapp 1 innehöll en hel del fel som noterades vid den besiktning som har gjorts. De har avhjälpts till en viss del men det finns fortfarande fel kvar att rätta till.
Svea Fönster som vi har kontrakt med har anlitat en ny montagefirma som har påbörjat sitt arbete sedan en vecka och de jobbar på enligt den tidplan som vi bifogar här. Så här långt ser det ut som att de utför ett bra jobb.
 
Nya tidplanen
Etapp        Husnummer       Tid
Etapp 2     86-104                  Vecka 27-29
Etapp 3    106-134                 Vecka 30-33
Etapp 4    136-156                 Vecka 34-36
Etapp 5    158-176                 Vecka 37-39
Etapp 6    178-192                 Vecka 40-42
Avetablering Vecka 43
 
Varje hus kommer besiktas efter utfört arbete. Det kan dock vara lite osäkert när besiktning kan göras nu under semesterperioden i juli och till början av augusti.
Det som vi tidigare meddelat om att avisering kommer ske via sms är nu ändrat. Avisering sker via en ”lapp” i brevlådan.
 
Är det några frågor så kontakta styrelsen på styrelsen@ramsjoasen.se
 
Vänliga sommarhälsningar
//Styrelsen Brf Ramsjöåsen

Läs hela inlägget »