Radonmätningar på ett urval av husen inom vårt område genomfördes under ca 43 dagar i mars-april 1992. Se exempel från hus 140.
Det var 9 hus från olika delar av området som mättes upp och inget hus uppvisade några högre halter av radondotterhalt (EER). I samtliga hus låg halterna under 50 Bq/m3 och gränsvärdena för våra hus ligger på över 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Se baksidestexten för information om gränsvärden mm.
 
Undersökningen genomfördes av Geosigma/MRM Konsult AB.