Styrelse och ansvarsposter

Styrelsen, som utses på den ordinarie årsstämman, ansvarar för föreningens ekonomi och för förvaltningen av fastigheterna, och ska främja medlemmarnas trygghet och gemenskap. Styrelsen försöker också se till att medlemmarna får en god service. Styrelsen har tystnadsplikt.

Du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor och synpunkter.
Använd i första hand e-post:

styrelsen@ramsjoasen.se eller formuläret i marginalen till höger.

Alla medlemmar är välkomna att delta i styrelsearbetet.

Vill du vara med i styrelsen anmäler du ditt intresse till valberedningen. Se separat flik.

Har du ett särskilt område du vill engagera dig i kan du bilda en kommitté. Hör av dig till styrelsen.

Det finns flera andra sätt att engagera sig i föreningen, exempelvis som internrevisor eller valberedare. Om något intresserar dig kan du höra av dig till styrelsen.

Se styrelsens sammanträdestider i kalendern på startsidan.

Styrelse 2020-2021

Ordförande
Namn: Roine Davidsson
Hus: 60
Mandatperiod: 2019-2021
 

Kassör
Namn: Lizbeth Hammarsten
Hus: 94
Mandatperiod: 2020-2022

Sekreterare
Adjungerande
Ledamot
Namn: Harald von Schlippenbach
Hus: 82
Mandatperiod: 2019-2021
E-mail: snofla1@mac.com
 
Ledamot
Namn:  Kjell Sundberg
Hus: 78
Mandatperiod: 2020-2022
Ledamot
Namn: Robin Ritsgard
Hus: 124
Mandatperiod: 2020-2021
Suppleant
Namn: Joakim Hammarsten
Hus: 94
Mandatperiod: 2020-2021
Suppleant
Namn: Anna Von Schlippenbach
Hus: 110
Mandatperiod: 2020-2021
 

Ansvarsposter 2020-2021

Bokningsansvarig
Namn: Lizbeth Hammarsten
Hus: 94
Hjälper till med bokning och nyckelhantering vid bokning av kvarterslokalen.
Trädgårdsgrupp
Namn & hus: 
Hjälper till med planering av skötsel och underhåll av våra gemensamma ytor med växtlighet.

Kontakta styrelsen