OBS! Kontaktformuläret till höger fungerar inte. Mejla brframsjoasen@
gmail.com

Styrelse och ansvarsposter

Styrelsen, som utses på den ordinarie årsstämman, ansvarar för föreningens ekonomi och för förvaltningen av fastigheterna, och ska främja medlemmarnas trygghet och gemenskap. Styrelsen försöker också se till att medlemmarna får en god service. Styrelsen har tystnadsplikt.

Du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor och synpunkter.
Använd i första hand e-post:

brframsjoasen@gmail.com 

Alla medlemmar är välkomna att delta i styrelsearbetet.

Vill du vara med i styrelsen anmäler du ditt intresse till valberedningen. Se separat flik.

Har du ett särskilt område du vill engagera dig i kan du bilda en kommitté. Hör av dig till styrelsen.

Det finns flera andra sätt att engagera sig i föreningen, exempelvis som internrevisor eller valberedare. Om något intresserar dig kan du höra av dig till styrelsen.

Se styrelsens sammanträdestider i kalendern på startsidan.

Styrelse 2022

Ordförande
Namn: Roine Davidsson
Hus: 60

Kassör
Namn: Lizbeth Hammarsten
Hus: 94

Sekreterare
Namn: Elin Waxin
Hus: 96
Ledamot
Namn: Anna von Schlippenbach
Hus: 110
Ledamot
Namn:  Kjell Sundberg
Hus: 78
Suppleant
Namn: Joakim Hammarsten
Hus: 94
Mandatperiod: 2020-2021
Suppleant
Namn: Elke passoth
Hus: 192

Ansvarsposter 2022

Bokningsansvarig
Namn: Lizbeth Hammarsten
Hus: 94
Hjälper till med bokning och nyckelhantering vid bokning av kvarterslokalen.
Revisor
Namn: Företagarnas revisionsbyrå i Uppsala AB

Kontakta styrelsen