Trädgårdsgrupp

Trädgårdsgruppen arbetar tillsammans med styrelsen för att ta fram förslag på förbättringar och förändringar avseende våra gemensamma grönområden.

Är du intresserad att vara med, kontakta någon i trädgårdsgruppen eller styrelsen.

Medlemmar i trädgårdsgruppen