Nyttiga telefonnummer

Vid fel på värmepannan/tilluftsaggregat:
Upplands Energi AB.
Dagtid vardagar: Mail till
dan.hillgren@upplandsenergi.se
Uppge problemet, husnummer och telefonnummer.
Jourtelefon helger under perioden 1 nov - 31 mars: 018-67 84 30


Anmälan av andra skador/fel som berör huset:
Mail till Styrelsen: brframsjoasen@gmail.com för vidare åtgärd.
Uppge problemet, husnummer och telefonnummer.

Vattenskador:

Allmänt gäller att om vattenskadan orsakats av befintlig originalinstallerad rörkonstruktion så står föreningen för kostnaden genom sin försäkring. Om skadan orsakats av installation som gjorts av de boende i efterhand, alternativt slarv eller försumlighet av medlem så bekostar denne skadan.Skadedjur/Ohyressanering: (getingar, myror, råttor, möss osv)

Kontakta Anticimex på tel: 075-245 10 00

Uppge vår förenings namn: Brf Ramsjöåsen, dina kontaktuppgifter samt adress till ditt hus och vårt försäkringsbolag: Söderman och Partners.


Övrigt:

Sandning, utlämning av filter mm, kontakta styrelsen.


Ekonomisk förvaltning:

Har du frågor om din månadsavgift?
Kontakta vår ekonomiska förvaltare Simpleko AB
I första hand kan du logga in på Simplekos portal med Bank-ID. Har man inte det så kan man kontakta dom på e-post eller telefon enligt nedan.
E-post: info@simpleko.se Telefon: 018-66 01 60 
Telefontid mån-fre kl. 09.00–15.00, lunchstängt 12.00-13.00

Hemsida: https://www.simpleko.se
Postadress: Simpleko AB Box 307 751 05 Uppsala
Besöksadress: Ljusbärargatan 2, Uppsala

Panthandlingar skickas direkt till Simpleko för handläggning.