"> BRF Ramsjöåsen - Om Föreningen

Om Föreningen

Historik

Byggt 1985 av Diös Bygg AB och ritat av NOARK Arkitekter. Området är en tidigare grustäkt som avslutats och fyllts igen med jord- och grusmassor.
Grupphusområde som består av 66 st fristående småhus, en kvartersgård samt en garagebyggnad/förråd.

En basketplan blir till.

Logga in